...

Хидравлично масло Orlen HYDROL L-HL 46 – 30L

(1 клиентски отзив)

388.00 лв.

Хидравлично масло Orlen HYDROL L-HL 46 – 30L е минерално масло за средно и леко натоварени хидравлични системи, работещи при умерени температури. Притежава пакет присадки за по-добри антикорозионни и анти окислителни свойства. 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.