...

Хидравлично масло Orlen HYDROL L-HM/HLP 46 – 20L

(1 клиентски отзив)

160.50 лв.

Хидравлично масло Orlen HYDROL L-HM/HLP 46 – 20L e минерално масло за хидростатични хидравлични системи. Притежава богат пакет от присадки за по-добри противоизносни, антикорозионни и антиокислителни качества. Осигуряваа удължен срок на експлоатация и намаляват износването на елементите в хидравличните помпи.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.