...

Хидравлично масло Ravenol Hydraulikoel TS 46 (HLP) 208L

2,045.52 лв.

Хидравлично масло Ravenol Hydraulikoel TS 46 (HLP) 208L е минерално високоефективно хидравлично масло, което е произведено от качествени, рафинирани базови масла. То е с високо ниво на производителност и широка област на приложение в цялата индустрия. Характеризира се с добро поведение на температурата на вискозитета, висока устойчивост на стареене и отлична корозионна защита. Ефективните добавки предлагат отлична защита от корозия дори при екстремни натоварвания. Неутрално към уплътнителните материали. RAVENOL Hydraulikel TS 46 (HLP) е предназначено за универсално използване във всички хидравлични системи. Препоръчва се във високоефективни хидравлични системи с помпи с високо налягане от всякакъв вид, в чувствителни системи за управление на хидравлични системи в селското стопанство, за малки скоростни кутии и за използване в циркулационни системи.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.