...

Хидравлично масло Ravenol Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) 20L

259.93 лв.

Хидравлично масло Ravenol Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) 20L е висококачественото многофункционално хидравлично масло тип HVLP, базирано на специално избрани рафинирани базови масла. Характеризира се с висок стабилен индекс на вискозитет и стабилна корозионна защита. Ефективните добавки предлагат отлична защита от корозия дори при екстремни натоварвания. Неутрално към уплътнителните материали.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.