...

Хидравлично масло VALVOLINE ULTRAMAX HVLP 46 – 20L

(1 клиентски отзив)

203.33 лв.

Хидравлично масло VALVOLINE ULTRAMAX HVLP 46 – 20L е първокласно хидравлично масло за тежки условия, предназначено да осигури изключителна защита от износване. Хидравличните масла Valvoline Ultramax HVLP и HLP са целенасочено разработени, за да бъдат подходящи за различни приложения

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.