...

Почистващ спрей за визиор на каска MOTUL MC CARE M1 Helmet & Visor Clean

(1 клиентски отзив)

11.90 лв.

Почистващ спрей за визиор на каска MOTUL MC CARE M1 Helmet & Visor Clean е разработен от Motul за бързо и нежно почистване на повърхността. Ефективно премахва прах, полепи и друга мръсотия. Почистващ препарат MOTUL, със своите иновативни, високопроизводителни масла,отговаря на всички нужди на мотоциклета и екипировката.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.