...

Масло MOTUL 300V HIGH RPM 0W20 2L

84.54 лв.

Масло MOTUL 300V HIGH RPM 0W20 2L е 100% синтетично високопроизводително масло, произведено по новата специална технология на MOTUL – Ester Core®. Подобрява работата на най-съвремените двигатели на спортни автомобили, осигурява надеждна защита от износване, загуба на налягане и стареене на маслото, дори при изключително високи термични натоварвания. Намален HTHS вискозитет. Препоръчвано специално за къси разстояния, спринт състезания и квалификации. Надвишава всички съществуващи стандарти.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.