...

Масло MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W40 5L

87.88 лв.

Масло MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W40 5L е e 100% синтетично масло нова прогресивна формула за по-добра икономия на гориво и отговаря на по-високите съвременни изисквание на двигателите на BMW. Лубрикантът е съвместим с повечето видове горивa, както и наличието на каталитичен конвертор. Разработен е за дизелови и бензинови двигатели, а също тези, които са снабдени с турбини. Смазката е предназначена за автомобили, които са експлоатирани, както в града, така и при дълги пътувания на висока скорост и нуждаещи се от допълнителна защита срещу износване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.