...

Масло Aral Super Tronic LongLife III 5w30 1L

(1 клиентски отзив)

26.00 лв.

Масло Aral Super Tronic LongLife III 5w30 1L e синтетично висококачествено моторно масло за бензинови и дизелови двигатели с и без филтър за твърди частици. To e разработено с технологиите Aral Synthetic-Technology и Aral Low SAPS-Technology и гарантира безопасност за двигателя при удължени интервали на смяна и по-ниска консумация на гориво с около 3%.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.