...

Оригинална AdBlue течност MB 004 989 04 20 14 10L

(1 клиентски отзив)

74.00 лв.

Оригинална AdBlue течност MB 004 989 04 20 14 10L е каталитичен преобразувател за дизелови двигатели, чиято изпускателна тръба е снабдена със селективна каталитична редукция (система SCR).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.