...

Масло MOTUL 3000 4T 20W50 – 4 литра

(1 клиентски отзив)

65.89 лв.

Масло MOTUL 3000 4T 20W50 – 4 литра е минерално масло за 4-тактови двигатели.Надвишава изискванията на мотоциклетни производители като Harley-Davidson, които препоръчват вискозитет 20W50. Висока устойчивост на масления филм защитава двигателя и трансмисията. Перфектна съвместимост с мокри съединители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.