...

Универсално трансмисионно масло RAVENOL Hydro-Fluid 5L

77.20 лв.

Универсално трансмисионно масло RAVENOL Hydro-Fluid 5L е специално масло, което отговаря на препоръките на всички известни производители на селскостопански трактори. То може да се използва и в трансмисионни и в хидравлични системи на модерните трактори. Висококачествените базови масла и избраните добавки осигуряват безпроблемна работа през всеки сезон. RAVENOL Hydro Fluid има широк спектър на приложение в трансмисионните и хидравличните системи на съвременните трактори. RAVENOL Hydro Fluid е отлично подходящо за мокри спирачни и съединителни системи (съединители за задвижване). RAVENOL Hydro Fluid може да се използва и като компресорно масло.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.