...

Полусинтетично

Показване на 1–20 от 272 резултата

Полусинтетично масло за леки и лекотоварни автомомобили

Открийте нашата избрана гама от полусинтетични масла, които комбинират предимствата на синтетичните и минералните масла за оптимизиране на производителността и защитата на двигателя. Полусинтетичните масла осигуряват подобрена термична стабилност и устойчивост на окисляване, удължавайки интервалите между смените на масло и гарантирайки отлично смазване при различни условия на работа.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.