...

Видове антифриз и спецификация HEPU RAXOL

Видове антифриз и спецификация HEPU RAXOL
Видове антифриз и спецификация maslatabg

Видове антифриз и спецификация HEPU RAXOL

Как да изберем правилният продукт, кога да замерим и кога да го сменим?

Видове антифриз и спецификация Тук ще обясним за същността и приложението на охлаждащата течност в пътните превозни средства. Как да изберем правилният продукт, кога да замерим и кога да го сменим?

Какво представлява антифризът ?
Антифризът е течност, която осигурява ефективен топлобмен на двигатели с вътрешно горене с водно охлаждане.

Видове антифриз и спецификация HEPU RAXOL

Коя течност е с най-добри охлаждащи свойства?
С най-добри възможности за осъществяване на ефикасно охлаждане е  водата. Тя  има голям специфичен топлинен капацитет, т.е. да поема голямо количество топлина във възможно най-малък обем.

Може ли да се използва само вода като охлаждаща течност?

Не!

Видове антифриз и спецификация Какви са най-честите дефекти в автомобила в следствие на некачествени охлаждащи течности?
Изследванията от края на 90 години показват, че средно 7 от 10 автомобила съдържат ръжда и котлен камък.

Над 60% от водните помпи дефектират поради проблеми с уплътненията и гарнитурите. Над 20% от дефектирането на двигателите се дължи на проблеми, свързани с охладителната система. Образуват се отлагания, а само 0.6mm от тях могат да намалят топлоотдаването с 40%.

Видове антифриз и спецификация HEPU RAXOL

Какви са функциите на антифриза?

 • Да осигурява ефективен топлообмен
 • Да предпазва металните повърхности от корозия
 • Защита от замръзване
 • Да не оказва влияние върху пластмаси и каучукови уплътнения
 • Да не се пени
 • Да е химически стабилен при ниски, и при високи температури

Видове антифриз и спецификация HEPU RAXOLКакви метални повърхности изполвани в автомобилостроенето трябва да защитава от корозия антифириза?

Основните метали са както следва: желязо, стомана и лят сив чугун, алуминиеви сплави във вид на отливки или щамповани детайли, мед и месинг, както и припои на оловна основа. Традиционните медни или месингови радиатори се изместват от алуминиеви радиатори с преливни пластмасови резервоари.

Какъв е състава на охлаждащите течности? 

За производството на охлаждащи течности се използват етилен гликол, пропилен гликол, глицерин и добавки.

Какви добавки се използват в различните типове антифризи и тяхното действие:

 • Инхибитори срещу корозия;
 • Стабилизатори – предотвратяват отделянето на инхибиторите, като силикатни стабилизатори
 • Дисперсантни стабилизатори – предотвратява отлагания при твърдите води
 • рH буферно вещество – поддържа pH в желания интервал
 • Антипенни – контролиращи пенообразуването
 • Оцветители – за идентификация Какво е инхибитор?

Инхибитор – вещество, което действа като забавител на даден процес. За антифриза това е химическа добавка, която защитава металите от корозия. Най-типичните и традиционно използвани в антифризните инхибитори включват: борати, фосфати, бензоати, нитрити, силикати и др. Инхибиторите трябва да са в достатъчна концентрация, за да осигуряват необходимата защита за металите.

Какви видове антифриз има на пазара?

Traditional– Това е добре познат антрифриз, съдържащ в по-голям % минерални добавки и до 10% органични. Подходящ е за двигатели произведени преди 1995 година;

Organic– Това е антифриз на основа органични (моно и ди-карбоксилови киселини), не съдържащ силикати, и потенциално опасни добавки като нитрати, амини и фосфати.

Този вид охлаждаща течност удовлетворява завишените изисквания за дългосрочна защита на алуминиевите и железните сплави, които се използват в съвременното автомобилостроене. Този тип антифриз е със значително удължен срок за смяна и е подходящ за двигатели произведени след 1996 година
Hybrid– Това е охлаждаща течност на основата на  органични (моно и ди-карбоксилови киселини) и силикатни инхибитори, не съдържащ потенциално опасни добавки като нитрати, амини и фосфати; 

Видове антифриз и спецификация

Lobrid– Този тип охлаждаща течност също не съдържа нитрати, амини и фосфати. Използваните компоненти за защита от корозия са на органична основа и с много по-ниско съдържание на силикатни добавки в сравнение с антифриз тип Hybrid;

Propylene Glycol– Aнтифризите на основа пропилен гликоли все повече се срещат на пазара. Причината е, че този тип охлаждаща течност не е токсична и това я прави особено търсена за формулиране на т. нар „екологични” антифризи.  

Има ли значение какъв цвят антифриз да търся?

Цветът много често се свързва погрешно с приложението на съответния антифриз. Антифризите могат да бъдат жълти, зелени, червени, виолетови, сини и дори розови. Важно е да отбележим, че цветът не определя качествените показатели !!! (еднакви цветове – различни формулировки и обратно). Цветът може да бъде гаранционен индикатор.

С какъв антифриз да долея?

Всеки един антифриз на основа етилен гликол е смесим със себеподобни антифризи на различни търговски марки. При смесване на Long life антифризи с такива от по-ниско експлоатационно ниво, проблемите идват от това, че в новосформираната смес могат да се появят компоненти, които не са безвредни за съответната охладителна система. Затова ако нямате подходящ за Вашия автомобил,  долейте с вода и замерете в сервиз преди началото на зимния сезон.

Ако е необходимо, след замерването добавете от правилния продукт до получаването на необходимата концентрация.

Видове антифриз и спецификация HEPU RAXOL

Сменя ли се антифризът ?
Да!

Какво налага неговата подмяна? 

Изчерпване на инхибиторите, поради взаимодействие с металите или другите компоненти в системата. Недостатъчното им съдържание води до
общата и кавитационна корозия. По-високото съдържание е причина за  образуване на утайки, пробити радиатори и прегряване. Високото съдържание на нитрити води до корозия на алуминиевите елементи, а повишена концентрация на твърди частици е причина за преждевременно износване на водната помпа.

Какво съотношение на смесване е оптимално за охладителната система?.

40–50 % антифриз концентрат целогодишно.

Какви са рисковете от неподходяща концентрация на антифриз концентрат?

Неподходящото съотношение на водата и етиленгликола може да доведе до влошаване на топлоотвеждането и прегряване на системата. По-високото количество на етиленгликол (антифриз концентрат) увеличава вискозитета на охлаждащата течност и намалява нейната способност да отвежда топлина. При по-голямо количество вода има риск от замръзване, пораженията от което може да са много сериозни – например, да се спука радиаторът.

Как се долива или сменя антифриз? Има ли особености?

Да, разбира се. Концентрата и водата се смесват предварително в междинен съд, след което се зареждат в системата. Това се извършва, защото ако се налее само чист концентрат, времето за смесване може да не бъде достатъчно и в системата да останат зони само с вода които да замръзнат и от там обемното разширение да доведе до аварии.

Може ли да се долива чешмяна вода към антифриза?

Антифризите имат необходимите дисперсантни стабилизатори, които предотвратяват отлагания при твърдите води. Това означава, че проблем, породен от котления камък няма да се появи. Въпреки това препоръчваме използване на чешмяна вода само в случаи, когато не разполагате с дестилирана или омекотена вода.

 Кога и как да проверяваме състоянието на антифриза?

Видимо можем да проверяваме нивото на охлаждащата течност, при всяко вдигане на предния капак. Друга проверка е превантивното тестване с рефрактометър преди зимния сезон. В този случай защитата от замръзване и проверките трябва да се извършва при температура на течността 20 °С, в противен случай показанията могат да бъдат неточни.

Какъв пробег има един антифриз?

Пробегът зависи от качеството и експлоатационните изисквания, които покрива един продукт. В зависимост от марката и типа на продукта имаме пробег от 3 до 5 години и     от 30 000 до 650 000 км, в зависимост и от превозното средство. При леките автомобили максималният пробег е до 250 000 км, ако производителят не препоръчва друго.

Какво означават тези съкращения?

Всички действащи в момента стандарти за антифризи имат заложени норми по определени параметри:

 • ASTM – Американско дружество по изпитване на материалите;
 • BS – Британски Стандарт;
 • AFNOR – Асоциация по Френски нормали;
 • MIL – Военен стандарт;
 • NATO – Военен стандарт;
 • SAE J – Съюз на американските автомобилни инженери
 • БДС – Български Държавен Стандарт

За антифризът в Уикипедия

Нашите предложения за Антифриз

Нашите предложения за Антифриз

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.