...

Промяна на цвета на антифриза

В повечето случаи по време на работа на автомобила охлаждащата течност може да промени цвета си на кафяв, което се дължи на ръжда и утайки върху елементите на охладителната система. Обикновено се причинява от използване на вода като експлоатационна течност или прилагане на антифриз с ниско качество.

С помощта на антикорозионни, стабилизиращи или миещи добавки сменената охлаждаща течност започва да почиства системата, което също може да причини промяна на цвета. Ако антифризът стане жълт или избледнява, това може да означава пълна повреда на охлаждащата течност или прегряване на двигателя.

Има определена стабилност в температурата на антифриза и той променя цвета си според времето на работа при определена температура, показваща интензивността на изгаряне на двигателя.

В зависимост от състоянието на охладителната система и количеството на утайките и ръждата в охладителната риза има определено време за смяна на цвета на антифриза. Ако двигателят има много различни замърсявания, обезцветяването ще настъпи много бързо.

За да избегнете подобни проблеми, се препоръчва да промиете охладителната система, преди да смените антифриза.

 

 

Добавки за охладителна система

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.