...

Основни типове акумулатори

Видове акумулаториАкумулаторите се класифицират по два начина: според приложението им (за какво точно се ползват) и според направата им (как са конструирани). Според приложението си те са автомобилни, морски и с дълбок цикъл.

Основните типове според конструкцията са залети (мокри), гелови и AGM (абсорбирана стъклена вата). Акумулаторите AGM понякога са наричани още „сухи”, защото само 95% от вложката от фибростъкло са пропити със сярна киселина и нямат остатъчна течност.

Акумулаторите с дълбок цикъл имат по-малко на брой и по-дебели плочи, в сравнение със стартерните батерии, които имат повече, но по-тънки плочи за краткотрайно отдаване на висок ампераж.

Всички гелови акумулатори са запечатани и са VRLA (регулирани чрез клапа), което означава, че притежават миниатюрна клапа за поддържане на слабо, но необходимо налягане. Почти всички AGM акумулатори са запечатани и регулирани чрез клапи (повече са известни като “VRLA” – оловно киселинни, регулирани чрез клапи). По-голямата част от тях са подложени на известно налягане –  1 до 4 psi (фунта на квадратен инч) на морското равнище.

Продължителност на живота на акумулаторите

Продължителността на живота на акумулатор с дълбок цикъл е доста разтегливо понятие, защото зависи от това как се използва той, как се поддържа и зарежда, от температурата и редица други фактори. В  отделни случаи тя може дори да варира до крайности – виждали сме например акумулатор от типа L-16 (Trojan) да излиза от употреба след по-малко от година, поради безмилостно и безконтролно свръх зареждане и същевременно имаме голям набор от телефонни батерии, които са били подлагани на активна дейност съвсем рядко – 5-10 пъти годишно.

Свидетели сме и как гелови клетки могат да бъдат съсипани само за един ден поради свръх зареждане с голямо автомобилно зарядно устройство. Виждали сме и акумулатори за голф-колички, съсипани след по-малко от година без да са използвани, само защото са били оставени дълго в топъл гараж и не са зареждани своевременно. Дори така наречените „сухо-заредени”, празни акумулатори (добавяте киселина само когато ще ги използвате) имат най-много 18 месеца „неактивен живот”, въпреки, че многократно сме имали случаи да пълним с електролит и зареждаме такива батерии на 8-9 год и се е получавало!?

Предлагаме ви някои от най-възможните граници (минимум – максимум) за продължителността на живота на акумулаторите, когато са използвани в режим дълбок цикъл. Съществуват обаче толкова променливи величини, като степен на разреждане; поддръжка; температура; честота и дълбочина на цикъла и др., че е почти невъзможно да се дадат точни цифри.

 • Стартови: 3-12 месеца
 • Морски: 1-6 години
 • Golf cart: 2-7 years
 • AGM с дълбок цикъл: 4-7 години
 • Гелови с дълбок цикъл: 2-5 години
 • Дълбок цикъл (от типа L-16  и др.): 4-8 години
 • Rolls-Surrette premium с дълбок цикъл: 7-15 години
 • Промишлени с дълбок цикъл (Crown and Rolls 4KS серии): 10-20+  години
 • Телефонни („плаващи” или с малка натовареност): 2-20 години. Обичайно те имат специално предназначение за „плаващо обслужване” (т.е. работят с малка натовареност, на празен ход), но често на пазара се явяват като с „дълбок цикъл “. Те могат да се различават в значителна степен в зависимост от „възрастта”, употребата, поддръжката и типа.
 • NiFe (алкални): 5-35 години
 • NiCad: 1-20 години

Стартерни и с дълбок цикъл акумулатори

Задействащите или стартерните акумулатори (наричани понякога SLI, защото стартират и запалват двигателя) се използват най-вече за задействане и задвижване на автомобилните мотори,чиито стартери се нуждаят от много голямо количество ел. енергия подадено за съвсем кратко време. При тези акумулатори се консумира голям разряден ток (от 200А до 1500А) за много кратко време (от 2 до 10 секунди).

Много важно е да отбележим, че стартерният (пусков) ток измерен с различните световни стандарти е различен, поради различните методи на измерване. В Европа (и у нас) най-често се използва EN (European Standard), някои германски производители използват и DIN (German Industrial Standard). Ето и някои други често срещани стандарти: IEC (International Electro technical Commission), SAE (Society of Automotive Engineers – American Standard), JIS (Japanese Industrial Standard).

Стартерните акумулатори имат множество тънки плочи, за създаване на максимална площ и повърхност. Плочите представляват оловна „гъба”, наподобяваща по външен вид съвсем фин сюнгер за баня. Тя именно създава така необходимата огромна повърхност, но ако се премине в режим на дейност – дълбок цикъл „гъбата” много бързо се разрушава и пада на дъното на клетките. Така автомобилните акумулатори, в повечето случаи, ще излязат след 30 – 150 дълбоки цикли разряд, докато иначе биха издържали хиляди нормални цикли, свързани само със задействащата (стартиращата) им функция (където разреждането е 2 – 10%).

Акумулаторите с дълбок цикъл са конструирани така, че да могат да се разреждат до 80% отново и отново и затова имат много по-дебели плочи. Основното различие между акумулатор с истински дълбок цикъл и всички останали е, че неговите плочи са от плътно олово, а не „гъба”. Това създава по-малка повърхност, а следователно и по-малка „мигновена” енергия, от която се нуждаят задействащите акумулатори. И макар те да се разреждат до 90% заряд, най-правилният метод за преценка и съвместяване продължителността на живот и цената е да се придържат към усреднен цикъл, от около 50% разреждане на акумулатора.

Използване на акумулатор с дълбок цикъл като стартерен:

В общи линии това не представлява проблем, но с уговорката, че подобна „замяна” се прави при по-малко задвижващи ампери (пусков ток в ампери) в сравнение с подобен по размер задействащ акумулатор. Основното правило е: ако ще ползвате акумулатор с истински дълбок цикъл като задействащ (стартерен), капацитета му трябва да се уголеми с около 20% в сравнение със стандартната или препоръчителна група задействащи акумулатори, за да се постигнат същите задвижващи ампери. При съвременните мотори с инжекционно впръскване на горивото и електронно запалване, обикновено се изисква много по-малко акумулаторна енергия; ето защо задвижващите ампери вече не са от такова голямо значение както преди. От друга страна повечето коли, яхти и лични превозни средства са претоварени с високо енерго-консумиращо оборудване; като мега ватови стерео системи и др. и за тях са подходящи акумулаторите с дълбок цикъл.

И така, не е грешно акумулатор с дълбок цикъл да се използва вместо задействащ, но ако те са еднакви по размери, той не би могъл да осигури толкова задвижващи ампери, колкото оригиналния задействащ акумулатор.

Ние предлагаме акумулатори на едро и дребно.

Вижте предлаганите от нас АКУМУЛАТОРИ

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.