...

Лак за полиране на фарове MANNOL 9801

20.00 лв.

Лак за полиране на фарове MANNOL 9801  е професионален комплект за полиране на повредени пластмасови стъкла на фарове и други осветителни устройства, като осигурява лесна и бърза употреба, и възстановява яркостта и прозрачността на стъклата.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.