...

Обезмаслител MOTUL P2 BRAKE CLEAN 400ml

13.92 лв.

Обезмаслител MOTUL P2 BRAKE CLEAN 400ml е много мощен нехлориран обезмаслител за спирачни дискове и барабани, съединители, свещи. Ефективно премахва масло, грес, спирачна течност, катран и прах.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.