...

Паста за премахване на драскотини MOTUL CAR CARE SCRATCH REMOVER

8.00 лв.

Паста за премахване на драскотини MOTUL CAR CARE SCRATCH REMOVERN (100мл) – премахва фините драскотини върху всички боядисани или лакирани повърхности и оставя след себе си лъскав завършек на бои и лакове. Ограничава повърхностните драскотини, без да оставя следи. Възвръща блясъка на боите и лаковете. Подходящ за всички видове боядисани или лакирани повърхности: пластмаси, бои, метали.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.