...

Препарат за кожени тапицерии BARDAHL BAR-38012 – 400ml

(1 клиентски отзив)

16.92 лв.

Препарат за кожени тапицерии BARDAHL BAR-38012 – 400ml – Продуктът омекотява, почиства и подхранва кожената тапицерия. Защитава седалките на автомобила и повърхностите от петна и обезцветяване вследствие на излагане на слънце, всекидневна употреба и промени в температурата.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.