...

Проникваща смазка Xado – 500ml

(1 клиентски отзив)

18.00 лв.

Проникваща смазка Xado – 500ml е универсална проникваща смазка XADO – бързо почиства, смазва, защитава от корозия и връща мобилността на метални части, подложени на неблагоприятни атмосферни условия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.