...

Акумулатор EAS Activ-A Super Heavy Duty EXTRA 225Ah 1150a L+

450.00 лв.

Акумулатор EAS Activ-A Super Heavy Duty EXTRA 225Ah 1150a L+ е предназначен за  камиони и селскостопанска техника. Activ A ще отговори на нуждите на автомобила ви и дори надхвърля изискванията на съвременните превозни средства.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.