Надеждна стартова мощност. Широка моделна гама.
Exide Classic е идеалната батерия за превозни средства от начално ниво.

Решението за бюджетните
потребители Идеално за превозни средства с основни потребители на енергия