...

Масло за дизел ELF 700TD 10W40 – 60L

501.50 лв.

ДИЗЕЛОВО МАСЛО ELF 700TD 10W-40 представлява полусинтетично масло, което е изключително подходящо за бензинови двигатели. То е разработено с цел запазване на оригиналните показатели на двигателя. Полусинтетично масло ЕЛФ.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.