...

Масло CASTROL EDGE 0W40 – 4 литра

(1 клиентски отзив)

91.00 лв.

Масло CASTROL EDGE 0W40 – 4 литра е напълно синтетично масло с Titanium FST, което намира приложение в съвременни високоскоростни и високотехнологични двигатели. Гарантира отлична защита при студен старт и оптимално смазване за подобряване на ускорението. Този продукт удовлетворява най-високите изисквания на водещите производители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.