...

Масло Castrol Edge 10w60 – 5 литра

(1 клиентски отзив)

Масло КАСТРОЛ Edge 10w60  е 100 % синтетично моторно масло, което предлага изключителна защита на високо натоварените и високотехнологичните двигатели. Това всъщност е единственият продукт, на който BMW дава одобрения за определени свои модели – M серията и Z8.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.