...

Масло Castrol Edge 10w60 Supercar 1L

(1 клиентски отзив)

26.00 лв.

Масло Castrol Edge 10w60 Supercar 1L e естственият избор за водачите, които очакват максимална мощност от суперавтомобилите, спортните автомобили, състезателните машини и най-мощните двигатели от последно поколение. Работейки под по-високи налягания, тези двигатели се нуждаят от масло с изключителна устойчивост и характеристики.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.