...

Масло MOTUL 8100 Eco-clean 5W30 – 5 литра

(1 клиентски отзив)

106.93 лв.

Масло MOTUL 8100 Eco-clean 5W30 – 5 литра е 100% синтетично масло за двигатели Euro-4 и Euro-5 с трипътен катализатор или филтър за твърди частици. Ниски нива на съдържание на фосфор, сяра и сулфатна пепел и понижен HTHS вискозитет за намаляване консумацията на гориво. Препоръчвано за дизелови двигатели на Honda, Toyota и Subaru с филтър за твърди частици (DPF).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.