...

Масло Aral High Tronic M 5w40 4L

(1 клиентски отзив)

78.00 лв.

Масло Aral High Tronic M 5w40 4L е високоефективно и висококачествено моторно масло, което е разработено с Aral Synthetic-Technology за взискателни условия на шофиране. To e подходящо за леките автомобили на Mercedes-Benz, които са снабдени с бензинови двигатели и с дизелови двигатели без филтри за твърди частици. Препоръчва се още и за всички бензинови и дизелови автомобили на BMW и VW Group.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.