...

Масло BARDAHL XTEC 5W30 C1 205L

4,981.50 лв.

Масло BARDAHL XTEC 5W30 C1 205L е синтетично горивоспестяващо двигателно масло, формулирано от последно поколение добавки, специално разработено за автомобили оборудвани с DPF филтър. Съответства на EURO IV и EURO V спецификации. Bardahl XTEC 5w30 C1 се характеризира с висока производителност, нисък SAPS индекс и нисък вискозитет, които имат за цел намаляване на вредните емисии и разхода на гориво.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.