...

Масло BARDAHL XTS 5W30 205L

(1 клиентски отзив)

4,428.00 лв.

Двигателно масло BARDAHL XTS 5W-30 205L е 100% синтетично двигателно масло съдържащо последно поколение адитиви за намаляване на триенето, премахване на отлагания, намаляване разхода на гориво. BARDAHL XTS 5W30 е разработен за смазване на съвременните двигатели на FORD, но отговаря и на по-старите изисквания M2C 913A, B и C спецификации. Предлага отлични дисперсионни и почистващи свойства. Осигурява стабилен маслен филм при високи температурни режими. Устойчив към окисляване. Лесен старт при ниска околна температура

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.