...

Масло ENI I-SINT MS 5W40 1L

19.80 лв.

Двигателно масло ENI I-SINT MS 5W40 1L е напълно синтетичното моторно масло, произведено по най-новата технология Mid-SPAS ( ниско съдържание на сяра и фосфор). ENI I-SINT MS 5W40 е специално разработено за бензинови и дизелови двигатели изискващи смазване от най-ново поколение. Тези смазочни материали трябва да отговарят на нови спецификации за използване от съответните производители на автомобили . ENI I-SINT MS 5W40 намалява отработените замърсители в комбинация с DPF (филтър за твърди частици). ENI I-SINT MS 5W40 в съответствие с най-новите изисквания на законодателството за отделяне на вредни емисии.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.