...

Масло MOTUL 4100 POWER 15W50 208L

2,440.56 лв.

Масло MOTUL 4100 POWER 15W50 208L e полусинтетично моторно масло специално създадено за високо натоварени бензинови или дизелови двигатели, турбо или с нормално пълнене, многоклапанни, с карбуратор или инжекцион (GTI), с или без катализатор. Подходящо за всякакъв вид гориво: оловен и безоловен бензин, дизелово гориво, газ.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.