...

Масло RAVENOL VEG 5W40 60L

1,476.00 лв.

Масло RAVENOL VEG 5W40 60L е високоефективно напълно синтетично моторно масло, базирано на висококачествени синтетични базови масла и полиалфалефини (PAO), подходящо за смазване на двигатели работещи на природен газ. Има отлична адхезия на смазочния филм, много добра стабилност на срязване и отлична почистваща сила и висока устойчивост на стареене.

Предназначено е ЗА ДВИГАТЕЛИ РАБОТЕЩИ С ГАЗ

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.