...

Масло RAVENOL VFE SAE 5W20 4L

86.40 лв.

Масло RAVENOL VFE SAE 5W20 4L e синтетично моторно масло с ниско триене, произведено с технология CleanSynto® за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили, с и без турбокомпресор и директно впръскване. Поради значителната икономия на гориво RAVENOL VFE SAE 5W-20 допринася за опазването на околната среда чрез намаляване на емисиите.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.