...

Масло RAVENOL VSI 5W40 1L

(1 клиентски отзив)

28.16 лв.

Масло RAVENOL VSI 5W40 1L e синтетично моторно масло, което осигурява пълна горивна ефективност на двигателите. За да се гарантира нисък вискозитет на SAE клас 5W, както и незначителна загуба поради изпаряване, с технологията CleanSynto® е разработено надеждно и качествено моторно масло от клас EC (Energy Conserving, енергоспестяващо) 5W-40 на базата на най-модерната технология за синтез. То напълно отговаря на всички високотехнологични изисквания към най-новите и взискателни поколения двигатели на съвременните автомобили с бензинови и дизелови двигатели и е специално разработено за турбокомпресори.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.