...

Масло RAXOL Ceramic tiger 5W30 1L

39.00 лв.

Масло RAXOL Ceramic tiger 5W30 1L е керамично синтетично масло 5W30 образува уникален състав, който превъзхожда свойствата на подобни масла. Керамичните компоненти гарантират устойчивост на високи температури и налягане вътре в двигателя. Също така ниското триене и коефициент на износване са типични за това масло. Предимствата от използването на керамични масла са обобщени по-долу:

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.