...

Масло RAXOL CERAMIC TIGER 5W40 1L

39.00 лв.

Масло RAXOL CERAMIC TIGER 5W40 1L е готово за употреба керамично синтетично масло 5W40 образува уникален състав, който превъзхожда свойствата на подобни масла. Керамичните компоненти гарантират устойчивост на високи температури и налягане вътре в двигателя. Също така ниското триене и коефициент на износване са типични за това масло.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.