...

Масло RAXOL ECO SPRINT 5w40 – 60 литра

735.00 лв.

Масло Raxol Eco Spirit 5W40 е синтетично моторно масло от най-ново поколение. Raxol Eco Spirit 5W40 има специален състав, който е снабден с подобрител на триенето, чрез който се постига оптимална икономия на горивото.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.