...

Масло RAXOL ECO SPRINT MF 5W30 за Ford – 1 литър

23.50 лв.

Масло RAXOL ECO SPRINT MF 5W30 за Ford – 1 литър е синтетично масло, с намалено триене което допринася до икономия на гориво поради ниското съпротивление на триещите се части “MID SAPS” моторно масло, специално проектирано за това – спецификациите на Ford WSS-M2C-913-C. Характеризира се със силно подобрена смазка и осигурява икономия на гориво (> 3%). Това масло замества спецификациите M2C-913-A / B и е подходящо за двигатели с филтри за твърди и финни частици.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.