...

Масло RAXOL TIGER C3 5W40 – 1 литър

30.00 лв.

Масло TIGER C3 5W40 е смазка на синтетична основа, специално разработена да отговаря на най-високия VW – спецификации (VW 505.01) за дизелови двигатели. Използвайки най-новите технологии.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.