...

Масло SELENIA MULTI POWER C3 5W30 1L

(1 клиентски отзив)

24.05 лв.

Масло SELENIA MULTI POWER C3 5W30 1L Selenia MULTIPOWER C3 5W30 е високоефективно синтетично масло, разработено в сътрудничество с FCA, предназначено за леки автомобили с бензинови и дизелови двигатели, които изискват продукти, способни да намалят до минимум пепелните отлагания, като сулфатна пепел, фосфор и сяра.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.