...

Масло SELENIA SPORT 5W40 5L

(1 клиентски отзив)

113.75 лв.

Масло SELENIA SPORT 5W40 5L е напълно синтетична смазка, която отговаря на изискванията на високопроизводителни двигатели.
Изчислено да реагира на двигателя дори при голямо термично натоварване, предотвратява отлаганията върху турбината за постигане на най-висока производителност при пълна безопасност.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.