...

Масло SELENIA StAR 5W40 2L

(1 клиентски отзив)

Масло SELENIA StAR 5W40 2L е моторно масло, създадено да предпазва двигателя и в условията на силно термично напрежение, генерирано от спортен стил на шофиране. Неговата уникална формула максимизира характеристиките на двигателите с висока специфична мощност, подобрява студен старт и поддържа вискозитета постоянен през целия интервал между промените.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.