...

Масло SELENIA VS GAS 15W40 1L

(1 клиентски отзив)

Масло SELENIA HPX 20W50 1L е синтетично моторно масло, подобряващо работата на автомобили с голям пробег и увеличено износване на двигателя. Специфичния му вискозитет 20W-50 осигурява понижен разход на масло, възвръщане на първоначалните характеристики на двигателя и редуциране на емисиите. Разработената формула осигурява стабилност при високи температури, оптимална защита, повишаване на мощността.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.