...

Масло VALVOLINE SYNPOWER MBO 5W40 5L

(1 клиентски отзив)

112.68 лв.

Масло VALVOLINE SYNPOWER MBO 5W40 5L e напълно синтетично моторно масло за леки автомобили, малки микробуси и др. Максимална ефективност и защита при всякакви работни условия. Превишава най-новите стандарти на производителя на автомобили за максимална ефективност и свръхдълги интервали на източване на маслото. Моменталното подаване на масло при ниски температури улеснява студен старт и оптимално смазване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.