...

Масло XADO Atomic Oil 0W20 SN – 4L

118.00 лв.

Масло XADO Atomic Oil 0W20 SN – 4L е предназначено за бензинови двигатели на леки автомобили.  Съдържа атомарен РевирализантR. Специално разработено за американски и японски (Honda, Acura)  автомобили (след 2010г.), проектитани за нисковискозни масла с високи експлоатационни характеристики, за смазване и надеждна защита на двигатели с висока мощност, многоклапанни, с турбонагнетяване, непосредствено впръскване и предвиден завишен интервал на смяна.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.