...

Масло XADO Atomic Oil 5W40 SL/CF – 1L

(1 клиентски отзив)

27.00 лв.

Масло XADO Atomic Oil 5W40 SL/CF – 1L е всесезонно, напълно синтетично, моторно масло, съдържащо ревитализант XADO. Маслото е произведено от базови масла, получени от специален сорт полиалфаолефини (PAO) – децени. Легирано със специален висококачествен пакет от присадки.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.