...

Масло XADO Luxury Drive 5W40 SYNTHETIC – 4L

(1 клиентски отзив)

130.00 лв.

Масло XADO Luxury Drive 5W40 SYNTHETIC – 4L е висок клас синтетично моторно масло. Използва се за леки и лекотоварни автомобили.

Благодарение на високата концентрация на нанокомпонента  РЕВИТАЛИЗАНТR  ( 15.5 % ) всички двигатели работят по-надеждно, по-дълго и по-добре. Употребата на масла  XADO Luxury Drive в нови двигатели осигурява оптимално разработване и съхранява идеалното му състояние през целия период на експлоатация. При двигателите с пробег, благодарение на регенерационните си свойства, маслото отстранява и заличава повърхностни износвания.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.