...

Оригинално масло TOYOTA PREMIUM FUEL ECONOMY 0W30 08880-85326 1L

38.10 лв.

Оригинално масло TOYOTA PREMIUM FUEL ECONOMY 0W30 08880-85326 1L със стандарта за DPF филтри C2 отговаря на изискванията на по-новите дизелови двигатели на Toyota снабдени със система за преработване на отработените газове. Разработено е на основата на качествени синтетични базови масла и пакет присадки.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.